Resolución pola que se declara a convocatoria deserta e pechado o procedemento da bolsa de Integración da Facultade de Belas Artes (BB.AA. 03)

Bolsas e axudas

11-08-2017

Resolución reitoral do 10 de agosto de 2017, pola que se declara deserta e pechado o procedemento en relación á convocatoria dunha bolsa para estudantes que colaboren na axuda á integración dunha persoa con necesidades educativas especiais na Facultade de Belas Artes do Campus de Pontevedra (BB.AA. 03)