Relación definitiva de bolseiros/as seleccionados/as e lista de agarda da bolsa Ourense Exterior

Bolsas e axudas

08-08-2017

Resolución reitoral do 8 de agosto de 2017 pola que se publica a relación definitiva de bolseiros/as seleccionados/as e a lista de agarda na convocatoria de mobilidade internacional de bolsas "Ourense exterior" para realizar estudios de mestrado no Campus de Ourense durante o curso 2017/18.

Os/as bolseiros/as deberán de presentarse na Vicerreitoría do campus antes do 11 de outubro de 2017.