Resolución Reitoral do 10 de xullo de 2017 de admitidos e excluidos na convocatoria da bolsa de difusión de actividades do Campus de Pontevedra

Bolsas e axudas

10-07-2017

Resolución Reitoral do 10 de xullo de 2017 pola que se publica a listaxe provisional do alumnado admitido e excluído no proceso selectivo da convocatoria dunha bolsa para a formación complementaria do estudantado da Universidade de Vigo no Campus de Pontevedra para o apoio na difusión de actividades culturais e deportivas do Campus de Pontevedra para o curso 2017-2018.