Alumnos excluídos e admitidos definitivos de desprazamento Máster

Bolsas e axudas

10-07-2017 ata: 21-07-2017

Resolución Reitoral do 6 de xullo de 2017 pola que se publica a relación definitiva do alumnado admitido e excluído en relación coas bolsas de desprazamento para Mestrados Universitarios Oficiais durante o curso 2016/2017.