Convocatoria concursos profesores

Información ao PDI

19-06-2017

Publicáronse no DOG os anuncios pola que se convocan concursos públicos para contratar persoal docente e investigador contratado.

As categorías nas que se convoca concurso son as seguintes:

AD1701. Profesorado axudante doutor

AS1701. Profesorado asociado

LA1701. Listas de agarda 

O prazo de presentación de instancias é do 20 ó 29 de xuño de 2017.