Convocatorias de bolsas de axuda a integración de alumnos con necesidades educativas especiais en centros da Universidade de Vigo.

Bolsas e axudas

16-06-2017 ata: 30-06-2017

Con data de 15 de xuño de 2017, publicaronse as bolsas para estudantes que colaboren na axuda á integración do alumnado con necesidades eductivas especiais nos seguintes centros:

-BB.AA. 01- Belas Artes-Campus de Pontevedra   1 bolsa

-BB.AA. 02- Belas Artes-Campus de Pontevedra   1 bolsa

-BB.AA. 03- Belas Artes-Campus de Pontevedra   1 bolsa

-CC.SSeC. 01- CC. Sociais e da Comunicación -Campus de Pontevedra   2 bolsas

-FCXT. 01- CC. Xurídicas e do Traballo-Campus de Vigo   2 bolsas

-FCXT. 02- CC. Xurídicas e do Traballo-Campus de Vigo    1 bolsa

 

O prazo de solicitudes remata o 30 de xuño de 2017