Listados definitivos causas sobrevenidas curso 2016-2017

Bolsas e axudas

17-06-2017 ata: 17-07-2017

RESOLUCIÓN REITORAL DO 16 DE XUÑO DE 2017 POLA QUE SE PUBLICAN AS LISTAXES DEFINITIVAS DAS AXUDAS PARA ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE VIGO EN SITUACIÓNS DE DIFICULTADES ECONÓMICAS SOBREVIDAS PARA O CURSO ACADÉMICO 2016/2017