Fotografía publicitaria e de moda.

Obradoiros

21-03-2014 ata: 28-03-2013

Coñecer a producción fotográfica en publicidade. Preproducción, producción e posproducción.

 

Datas: do 21 a 28 de marzo, de 16.00 a 21.00 horas

Horas: 30 horas

Prazas: 20

Prezo: 50 euros

Descontos:

37.50 euros para membros da comunidade universitaria

25 euros para bolseiros

Lugar de celebración: Aula de fotografía e plató de cine da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.

Créditos: 2 créditos de libre elección e 1 crédito ECTS para as ensinanzas de grao.