bolsas para estudantes de Facultade de CCEE_proxecto ILPA

Bolsas e axudas

18-04-2017 ata: 02-05-2017

A Universidade de Vigo é membro do consorcio que desenvolve unha plataforma internacional de aprendizaxe da contabilidade (ILPA), proxecto financiado pola Unión Europea dentro da KA2, accións estratéxicas. En virtude da participación da Universidade de Vigo no programa ILPA, se fai pública a convocatoria de 8 axudas destinadas a estudantes da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais do campus de Vigo, de terceiro e cuarto curso do Grao en Administración de Empresas, que cursen preferentemente materias contables.

As bases da convocatoria e a solicitude poden consultarse en: 

https://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/ori/uvigo/outras_bolsas.html