Resolución Reitoral do 20 de marzo de 2017 da listaxe provisional do alumnado admitido e excluído na bolsa en materia de medio ambiente para o estudantado da Escola de Enxeñaría Forestal

Bolsas e axudas

21-03-2017

Resolución Reitoral do 20 de marzo de 2017 pola que se publica a listaxe provisional do alumnado admitido e excluído na bolsa de formación complementaria para o estudantado da Universidade de Vigo matriculado na Escola de Enxeñaría Forestal para o desenvolvemento de actividades en materia de medio ambiente para o curso 2016-2017.