ERASMUS+ ESTUDOS 2017-18. Admisións e exclusións definitivas

Bolsas e axudas

17-02-2017 ata: 30-03-2017

Resolución reitoral do 17 de febreiro de 2017, pola que se publican as listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite e excluídas no marco da convocatoria Erasmus+ Estudos 2017-2018.