Execución da RPT do PAS laboral

Información ao PAS

11-01-2017

Na páxina web deste Servizo pódese consultar a Acta nº 3, do 29 de novembro de 2016, da reunión entre os Comités de Empresa do PAS laboral e a Xerencia sobre execución da RPT do PAS laboral.