Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Cálculo de Máquinas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de exercicios e problemas, mediante cálculo analítico e/ou mediante o uso de software de cálculo 35 CE14
CT9
Práctica de laboratorio Resolución e presentación de problemas
(exame **)
30 CE14
CT9
Estudo de casos Resolución dun caso realista proposto mediante o uso de técnicos de deseño, análise e simulacro 35 CE14
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para a evaluación, o reparto de puntuación será en tres bloques segundo os contenidos da asignatura: # cálculo normativo (3,5 puntos) # proxecto (3.5 puntos) # cálculo FEM (3 puntos). En calquera dos bloques anteriores o alumn@ debe obter un mínimo do 30% da puntuación parcial para superar a asignatura. 

A evaluación continua será con os exercidos propostos regularmente e o proxecto do alumno, de modo que a cuota de nota do exame pasa o proxecto. Si o alumn@ renuncia oficialmente á evaluación continua, a proba de evaluación (exame) se completará con o proxecto proposto, e o reparto da evaluación será de 50% para o exame.


É esperado un comportamento ético adecuado do estudante. En caso de detectar comportamientos non éticos  (copiando, plagio, uso de dispositivos electrónicos no autorizados, etc.) será considerado que o estudante non coñece os requisitos para pasar a materia. Neste caso, a nota total no ano académico actual será suspenso (0.0).

O uso de calquera dispositivo electrónico para as probas de valoración non é permitido a non ser que explícitamente autorizese. O feito de usar un dispositivo electrónico no exame será razón considerada para non pasara proba no ano académico actual e a nota total será (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000