Guia docente 2016_17
Facultade de Química
Grao en Química
 Materias
  Métodos numéricos en química
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • saber facer
CE19 Aplicar os coñecementos e a comprensión á resolución de problemas cuantitativos e cualitativos de natureza básica
 • saber
 • saber facer
CE22 Procesar datos e realizar cálculo computacional relativo a información e datos químicos
 • saber
 • saber facer
CE29 Demostrar habilidades para os cálculos numéricos e a interpretación dos datos experimentais, con especial énfase na precisión e a exactitude
 • saber
 • saber facer
CT3 Aprender de forma autónoma
 • saber
 • saber facer
CT4 Procurar e administrar información procedente de distintas fontes
 • saber
 • saber facer
CT5 Utilizar as tecnoloxías da información e das comunicacións e manexar ferramentas informáticas básicas
 • saber
 • saber facer
CT6 Manexar as matemáticas, incluíndo aspectos tales como análise de erros, estimacións de ordes de magnitude, uso correcto de unidades e modos de presentación de datos
 • saber
 • saber facer
CT7 Aplicar os coñecementos teóricos á práctica
 • saber
 • saber facer
CT9 Traballar de forma autónoma
 • saber
 • saber facer
CT12 Planificar e administrar adecuadamente o tempo
 • saber
 • saber facer
CT13 Tomar decisións
 • saber
 • saber facer
CT14 Analizar e sintetizar información e obter conclusións
 • saber
 • saber facer
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000