Guia docente 2016_17
Facultade de Ciencias do Mar
Grao en Ciencias do Mar
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas I
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Adquirir algúns conceptos básicos de álxebra lineal (bases, matrices, determinantes, autovalores, formas cadráticas) CB4
CB5
CE14
CE18
CE28
CT1
CT3
Manexar con soltura técnicas de cálculo de autovalores dunha matriz cadrada e de determinación do signo dunha forma cadrática. Resolver os problemas en que se necesite aplicar as técnicas anteriores. CB4
CB5
CE14
CE18
CE28
CT3
Comprender algúns conceptos básicos do cálculo diferencial: derivadas parciais, función continuamente diferenciable, regra da cadea, función definida implicitamente, extremo/óptimo de funcións escalares. CB4
CB5
CE14
CE18
CE28
CT1
CT3
Dominar a mecánica de cálculo de derivadas parciais de calquera orde, de aplicación da regra da cadea, de derivación de funcións definidas implicitamente, así como as técnicas de cálculo de óptimos/extremos con e sen restricións de igualdade. Aplicar as técnicas anteriores á resolución de problemas de optimización. CB4
CB5
CE14
CE18
CE28
CT3
Coñecer as primitivas de funcións elementais e as principais técnicas de cálculo destas. CB4
CB5
CE14
CE18
CE28
CT1
CT3
Manexar a mecánica de cálculo das primitivas. Saber aplicar o cálculo integral á determinación de áreas, volumes, centros de gravidade, momentos de inercia, etc. CB4
CB5
CE14
CE18
CE28
CT1
CT3
Utilizar un programa informático de cálculo simbólico, para a resolución de problemas relacionados coa materia. CB4
CB5
CE14
CE28
CT3
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000