Guia docente 2016_17
Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Historia: Historia económica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballos de aula Evaluación da coherencia e calidade do traballo, esquema, síntesis ou mapa conceptual, ou a valoración dos exercicios (comentario e análisis de gráficos, series estadísticas, ou textos, a resolución de cuestións e problemas).
Valorarase a asistencia, a participación, o cumplimento, a aptitude, os aspectos formais (redacción, sintaxis, ortografía, ...) asi mesmo a expresión oral.
30
CG1
CG2
CG5
CG13
CE2
CE4
CE5
CE6
CE16
CT1
CT3
CT4
CT5
Outras 1.- Preguntas de desarrollo sobre os contidos do temario e das actividades realizadas nos traballos en aula.
2.- As respuestas tendrán que estar estructuradas, e razoadas correctamente. Se valorará a sua redacción correcta, clara e comprensibel.
70
CG1
CG2
CG5
CE2
CE4
CE5
CE6
 
Outros comentarios e avaliación de Xullo

1.- A avaliación contida nesta guía docente está dirixida a alumnas e alumnos de ensinanza presencial.

2.- Titorías en grupo son de asistencia obrigatoria. Realizaranse duas sesións de 2h e 30' cada unha.

3.-  Traballo de aula (sesións de clases prácticas) son actividades de asistencia obrigatoria. Realizaranse seis, de 2h e 30' cada unha. As seis sesións de seminario e as dúas de titoría en grupo proporcionan o 30 % da nota final, sempre que, ademáis, a/o alumna/o obteña un 4 no examen final. A nota obtida nas sesións de traballo en aula e nas titorías en grupo  solo terá vixencia nas convocatorias ás que dá dereito a matrícula de cada curso académico.

4.-En conxunto, sesións de traballo en aula e titorías en
grupo, deben completar sete sesións de asistencia, como
requisito que o alumnado  debe cumprir para seren evaluado por esta
actividade.

5.- Outras: correspondese coa proba parcial e co examen final. A cualificación obtida nesta proba supondrá o 70 % da nota final. 

6.- Datas e horarios das probas de avaliación final:

 http://fccee.uvigo.es/calendario-exames-201415.html

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000