Guia docente 2012_13
Facultade de Bioloxía
Grao en Bioloxía
 Materias
  Redacción e execución de proxectos
   Competencias de titulación
Código Descrición
CB25 Obter información, desenvolver experimentos, e interpretar os resultados
CB26 Participar na dirección, redacción e execución de proxectos en bioloxía
CB27 Desenvolver e implantar sistemas de xestión e de control de calidade de procesos relacionados coa bioloxía
CB29 Asesorar e peritar sobre aspectos científico-técnicos, éticos, legais e socio-económicos relacionados coa bioloxía
CB31 Coñecer e manexar instrumentación científico-técnica
CB32 Capacidade para coñecer e manexar os conceptos e a terminoloxía propios ou específicos
CB33 Capacidade para comprender a proxección social da bioloxía
CG1 Desenvolver a capacidade de análise e síntese
CG2 Adquirir a capacidade de organizar e planificar as tarefas e o tempo
CG3 Desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita
CG5 Empregar recursos informáticos
CG6 Saber buscar e interpretar información procedente de fontes diversas
CG7 Resolver problemas e tomar decisións de forma efectiva
CG9 Traballar en colaboración
CG10 Desenvolver o razoamento crítico
CG11 Adquirir un compromiso ético coa sociedade e coa profesión
CG14 Desenvolver a creatividade
CG15 Asumir un compromiso coa calidade
CG16 Desenvolver a capacidade de autocrítica
CG17 Desenvolver a capacidade de negociación
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000