Guia docente 2014_15
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias

Guía de titulación Guía de titulación
2 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreCarácterCr.totais
O03G080V01301 Dereito administrativo I 1c
OB 6
O03G080V01402 Dereito financeiro e tributario I 2c
OB 9
O03G080V01403 Dereito mercantil I 2c
OB 9
3 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreCarácterCr.totais
O03G080V01501 Derecho administrativo II 1c
OB 9
O03G080V01502 Dereito civil III. Familia e sucesións 1c
OB 6
O03G080V01503 Dereito mercantil II 1c
OB 6
O03G080V01504 Sistema xudicial español e proceso civil 1c
OB 9
O03G080V01601 Dereito do traballo e da seguridade social 2c
OB 9
O03G080V01602 Dereito financeiro e tributario II 2c
OB 6
O03G080V01603 Dereito internacional privado 2c
OB 9
O03G080V01604 Dereito procesual penal 2c
OB 6
4 Curso  Guía Curso formato PDF
CódigoNomeCuadrimestreCarácterCr.totais
O03G080V01701 Dereito comunitario 1c
OB 6
O03G080V01702 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos 1c
OB 6
O03G080V01703 Xurisdición contenciosa-administrativa e proceso laboral 1c
OB 6
O03G080V01901 Argumentación e interpretación xurídica 1c
OP 6
O03G080V01902 Dereito de defensa da competencia 1c
OP 6
O03G080V01903 Dereito mercantil europeo 1c
OP 6
O03G080V01904 Relacións internacionais, constitución e Unión Europea 1c
OP 6
O03G080V01905 Dereito da nacionalidade e da estranxeiría 2c
OP 6
O03G080V01906 Dereito de danos e responsabilidade civil 2c
OP 6
O03G080V01907 Dereito penitenciario e penoloxía 2c
OP 6
O03G080V01908 Dereito penal e procesual de menores 2c
OP 6
O03G080V01909 Dereito tributario, comunitario e internacional 2c
OP 6
O03G080V01910 Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas 2c
OP 6
O03G080V01911 Sistemas xurídicos contemporáneos: Dereito continental e dereito anglosaxón 2c
OP 6
O03G080V01981 Prácticas externas 2c
OP 6
O03G080V01991 Traballo de Fin de Grao 2c
OB 6
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000