Guia docente 2022_23
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Simulación aplicada a fluídos e sistemas mecánicos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Calidade dos informes das diferentes prácticas propostas e das solucións achegadas 70 CE34
CT6
Exame de preguntas de desenvolvemento Avaliarase nun exame final / parcial centrado nos conceptos ensinados e problemas correspondentes aos coñecementos impartidos durante as clases presenciais e de laboratorio.
Avalíanse todos os resultados da aprendizaxe.
30 CE34
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar o curso, débese obter unha nota superior ou igual ao 30%s en cada Bloque da materia, CFD e FEM, e a nota total final debe ser igual ou superior a 5 (*) como nota final, como segue:

  • Prácticas de laboratorio.
    • A asistencia co uso do laboratorio / aula de informática, a cualificación dos informes entregados en cada práctica e os traballos supervisados, terá unha avaliación máxima de 7 puntos da nota final, esta cualificación manterase na segunda edición da convocatoria. Para ser avaliado nesta sección, o alumno debe asistir a un mínimo de 7 prácticas.
    • Para os estudantes que soliciten unha renuncia á avaliación continua e a acepten oficialmente, haberá un exame final de laboratorio cunha puntuación máxima de 7 puntos. Se o estudante desexa facer a devandita proba, deberá avisar ao profesor antes do exame para que o profesor poida preparar o material necesario.
  • Exame de preguntas obxectivas. Avaliarase nun exame que terá unha avaliación mínima de 3 puntos da nota final.

Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).

A avaliación nesta materia ten un compoñente moi alto de avaliación continua durante a realización das diferentes actividades académicas desenvolvidas durante o curso. No caso de convocatorias diferentes da convocatoria de maio e para alumnos que renuncien á avaliación continua, a avaliación realizarase no laboratorio, mediante o desenvolvemento práctico dunha aplicación similar ás desenvolvidas durante o curso.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000