Guia docente 2023_24
Escuela de Ingeniería de Minas y Energía
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Enxeñaría de Minerais e Materiais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 0.5 0 0.5
 
Lección maxistral 9 10 19
Resolución de problemas 12 12 24
Seminario 8.5 17 25.5
Saídas de estudo 4 0 4
Aprendizaxe baseado en proxectos 0 10 10
Prácticas de laboratorio 10 4 14
Presentación 1 0 1
 
Eventos científicos 0 2 2
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 15 17
Exame de preguntas obxectivas 1 15 16
Exame de preguntas de desenvolvemento 2 15 17
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000