Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Plantas de fabricación de materiais de construción
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Os alumnos prepararán unha exposición sobre os proxectos asignados.
Resultados da aprendizaxe: Comprender os aspectos básicos da fabricación do cemento, vidro e cerámicas e as súas operacións. Coñecer e saber aplicar o proceso experimental de recepción de materiais na industria de materiais de construción. Saber explicar e coñecer as técnicas actuais para a análise de cementos e formigóns. Comprender e explicar as técnicas de fabricación dos distintos tipos de vidros. Coñecer, explicar e aplicar as bases tecnolóxicas sobre as que se apoian as investigacións máis recentes no campo das cerámicas tecnolóxicas. Entender, explicar e aplicar os coñecementos adquiridos sobre o control ambiental das instalacións, a xestión de residuos e o seu posible aproveitamento.
10 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE37
CE43
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Exame de preguntas obxectivas No exame final e/ou ao longo do curso incluiranse problemas de tipo test.
Resultados da aprendizaxe:
Comprender os aspectos básicos da fabricación do cemento, vidro e cerámicas e as súas operacións. Coñecer e saber aplicar o proceso experimental de recepción de materiais na industria de materiais de construción. Saber explicar e coñecer as técnicas actuais para a análise de cementos e formigóns. Comprender e explicar as técnicas de fabricación dos distintos tipos de vidros. Coñecer, explicar e aplicar as bases tecnolóxicas sobre as que se apoian as investigacións máis recentes no campo das cerámicas tecnolóxicas. Entender, explicar e aplicar os coñecementos adquiridos sobre o control ambiental das instalacións, a xestión de residuos e o seu posible aproveitamento.
30 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE37
CE43
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Resolución de problemas e/ou exercicios No exame final incluiranse preguntas de resposta curta. O exame realizarase na data fixada polo Centro.
Resultados da aprendizaxe: Comprender os aspectos básicos da fabricación do cemento, vidro e cerámicas e as súas operacións. Coñecer e saber aplicar o proceso experimental de recepción de materiais na industria de materiais de construción. Saber explicar e coñecer as técnicas actuais para a análise de cementos e formigóns. Comprender e explicar as técnicas de fabricación dos distintos tipos de vidros. Coñecer, explicar e aplicar as bases tecnolóxicas sobre as que se apoian as investigacións máis recentes no campo das cerámicas tecnolóxicas. Entender, explicar e aplicar os coñecementos adquiridos sobre o control ambiental das instalacións, a xestión de residuos e o seu posible aproveitamento.
30 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE37
CE43
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Traballo Os alumnos realizarán traballos/proxectos, indiviuales ou colectivos, cuxa temática se asignará a inicio de curso.
Resultados da aprendizaxe: Comprender os aspectos básicos da fabricación do cemento, vidro e cerámicas e as súas operacións. Coñecer e saber aplicar o proceso experimental de recepción de materiais na industria de materiais de construción. Saber explicar e coñecer as técnicas actuais para a análise de cementos e formigóns. Comprender e explicar as técnicas de fabricación dos distintos tipos de vidros. Coñecer, explicar e aplicar as bases tecnolóxicas sobre as que se apoian as investigacións máis recentes no campo das cerámicas tecnolóxicas. Entender, explicar e aplicar os coñecementos adquiridos sobre o control ambiental das instalacións, a xestión de residuos e o seu posible aproveitamento.
30 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE37
CE43
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación continua. A avaliación continua realizarase durante o período de impartición da materia, segundo os criterios establecidos no apartado anterior. O exame farase na data fixada polo centro. Convocatoria ordinaria 2º período.

No exame de xullo non se terá en conta a avaliación continua. Poderase obter o 100% da cualificación no exame a realizar na data fixada polo Centro.Calendario de exames. Verificar/consultar de forma
actualizada na páxina web do centro:http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/docencia/examesUniversidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000