Educational guide 2024_25
Facultade de Comercio
Máster Universitario en Dirección de PEMES
 Materias
  Dirección Estratéxica da PEME
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Lección maxistral 0 A2
Estudo de casos Resolución de casos de empresas relacionados cos contidos da materia baixo a proposta, guía e supervisión do profesorado. 40 A2
B3
C1
C7
C8
C18
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame de preguntas de desenvolvemento 40 A2
A4
Resolución de problemas e/ou exercicios 20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Utilizarase un sistema de avaliación preferentemente continuo e diversificado, seleccionando as técnicas máis adecuadas en cada momento, que permitan poñer de manifesto os diferentes coñecementos e capacidades adquiridos polo alumnado ao cursar a materia. 

 Nas modalidades de PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS a cualificación final será o resultado da nota do exame final(40%), nota dos casos prácticos expostos (40%) e resolución de problemas (20%).

Considérase aprobada a sinatura se dita media é maior ou igual a 5.

Na convocatoria de xullo e nas extraordinarias manteranse os mesmos criterios que para a convocatoria ordinaria.


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000