Educational guide 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Máster Universitario en Lingüística Aplicada
 Materias
  Tecnoloxías Lingüísticas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Avaliación dos exercicios prácticos e problemas realizados en clase sobre os contidos da materia 20 CB2
CB4
CG3
CG4
CE7
CE10
CT3
CT6
Traballo tutelado Traballo individual sobre algún aspecto concreto dos contidos da materia 65 CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE10
CT3
CT6
Lección maxistral Valorarase a asistencia e participación nas clases 15 CB4
CB5
CG2
CG5
CE10
CT6
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na segunda edición das actas, o alumnado poderá presentar unha nova versión do
traballos que non obtivesen o nivel suficiente. Nesta "segunda oportunidade", en caso de cualificación insuficiente
nos outros apartados, a nota do traballo constituirá o 100% da cualificación final.

Para o alumnado con dispensa de asistencia, a puntuación alcanzada polo traballo suporá o 100% da nota final, tanto na primeira coma na
segunda oportunidade.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000