Educational guide 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Análise das obras centrais da literatura galega desde 1975-I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Actividades introdutorias Terase en conta a asistencia a clase e a participación no desenvolvemento da docencia. 2 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CT2
CT10
CT11
CT12
Lección maxistral Terase en conta a asistencia a clase e a participación no desenvolvemento da docencia.
No caso de que presencialidade total non sexa posible, levarase a cabo unha secuencia repetida de Lectura-Debate-Recensión para cada unha das obras presentes no programa. Quere dicirse que o alumnado deberá ler cada unha das obras e asistir, posteriormente, a un debate por medios telemáticos sobre esa obra para, finalmente, escribir unha recensión de 2000 palabras sobre esa obra. A recensión deberá ser totalmente persoal e orixinal e no caso de que se detecte plaxio total ou parcial a nota resultante non será outra que 0 (cero).
Igualmente terase moi en conta a corrección formal e lingüística.
25 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CT2
CT10
CT11
CT12
Resolución de problemas Terase en conta a asistencia a clase e a participación no desenvolvemento da docencia. 25 CB1
CB2
CB5
CG1
CG5
CG7
CE3
CE6
CE7
CE10
CE16
CT2
CT10
CT11
CT12
Traballo tutelado A exposición e realización de pequenos traballos e comentarios acordados polo curso serán tamén de interese para o plano xeral de docencia. 5 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE7
CE10
CE16
CT2
CT10
CT11
CT12
Eventos científicos Eventualmente outras actividades como conferencias, coloquios, programas de tv, proxeccións de filme, etc. poderán ser obxecto de atención polo seu interese no obxecto da materia. 8 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE7
CE10
CE16
CT2
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
Exame de preguntas de desenvolvemento Unha ou varias probas de común acordo co alumnado será realizadas ao longo do curso. 35 CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE7
CE10
CE16
CT2
CT9
CT10
CT11
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado semipresencial ha de comparecer de xeito presencial, ou telematicamente de ser necesario, para a realización desta proba. A proba consistirá nunha disertación manuscrita sobre un ou varios dos temas do programa así como no comentario (análise e interpretación) de un ou varios textos dos estudados no programa.

No caso de que a docencia presencial non estiver permitida, por razóns sanitarias ou doutro índole, o total das recensións presentadas substituírá as porcentaxes de lección maxistral (30%)  e de traballo tutelado (15%) e mesmo, se for o caso, de eventos  científicos (20%), pasando, pois, a constituír o 65% do valor final da materia. 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000