Guia docente 2022_23
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, III: Francés-Español
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Adquirir a metalinguaxe necesaria para falar da tradución a un nivel elemental CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE12
CE17
CE20
CE21
CE25
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17
Alcanzar un alto nivel de comprensión lectora na lingua de partida, sabendo recoñecer as súas propias limitacións para poder superalas. CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE12
CE17
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17
Saber redactar textos na lingua de chegada *gramaticalmente correctos e *pragmáticamente adecuados. CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE17
CE21
CE25
CT7
CT8
CT12
CT14
CT15
CT16
CT17
Saber utilizar técnicas básicas de documentación en papel e en pantalla CE2
CE3
CE4
CE8
CE9
CE17
CE25
CE26
CE32
CE33
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17
CT23
Contrastar as diferenzas *tipográficas, léxicas, *sintácticas e *discursivas entre as dúas linguas: o francés e o español CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE13
CE14
CE17
CE28
CT1
CT2
CT5
CT6
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17
CT22
Saber cales son os criterios que definen unha actuación tradutora pertinente, relevante e oportuna dentro da cultura de partida e que consecuencias culturais, políticas, ideolóxicas e sociais teñen as decisións tomadas. CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE13
CE14
CE17
CE28
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17
CT22
Dominar todo tipo de transcendencia textual, é dicir o cinco tipos de *transtextualidad, a saber: a *intertextualidad, a *paratextualidad, a *metatextualidad, a *hipertextualidad e a *architextualidad. Ser consciente do papel do tradutor como mediador entre os distintos imaxinarios presentes en todo viaxe *transtextual das dúas culturas, española e francesa, coas que traballa. CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE12
CE17
CE25
CE26
CE32
CT7
CT8
CT9
CT12
CT15
CT16
CT17
Ser capaz de adaptarse ao mercado laboral cambiante que esixe unha continua reciclaxe do profesional da tradución sempre ao día en canto a innovacións tecnolóxicas que afectan o desenvolvemento da súa contorna laboral: novas fontes de información, novos accesos ao coñecemento, novas fontes textuais (unidades verbo-*icónicas e entidades *iconotextuales de tradución), novos sectores de mercado, etc. CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE17
CE20
CE21
CE24
CT4
CT8
CT9
CT10
CT12
CT15
CT16
CT17
CT20
CT23
Relacionarse profesionalmente con todos os demais axentes *paratraductores implicados no proceso da tradución: *iniciador; cliente; informantes e expertos; informáticos; deseñadores gráficos; editores, *maquetadores e revisores; directores, actores e técnicos de dobraxe; etc. : a) desenvolver habilidades para as relacións interpersoais e a xestión de proxectos; *b) aprender a traballar en equipos de carácter *transdisciplinar; *c) adquirir un compromiso ético ante el acto nada inocente de traducir; d) aprender a asumir responsabilidades; e) aumentar el grao de confianza do alumnado nas súas propias capacidades tradutoras. Para iso o profesor procurará transmitir constantemente ao alumnado unha confianza en si mesmos/*as e no seu futuro como tradutores/*as español-francés, a pesar de que a dirección *L1-*L2 sexa a máis problemática das *direccionalidades; *f) crear un espírito crítico e autocrítico. CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE12
CE17
CE20
CE21
CE24
CE25
CE30
CE32
CE33
CT4
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT23
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000