Educational guide 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Teranse en conta só para os estudantes que se acollan á avaliación continua. Valorarase a participación na resolución de problemas derivados da práctica da *IE e a entrega das correccións dos exercicios de *IE e produción de discursos en francés coa análise da súa evolución; así mesmo valorarase a elaboración e ampliación dos glosarios antes e despois dos distintos talleres temáticos así como a entrega dun traballo teórico. 15 C1
C4
C18
D1
D4
D7
D8
D14
D15
Práctica de laboratorio A proba constará de dous partes:
1. unha proba de interpretación de enlace (*IE) dunha entrevista ou intercambio de opinións enunciados pola profesora nas linguas da combinación (francés e español).
Cualificaranse os seguintes elementos: -técnica: capacidade de lectura e escoita coordinadas, toma de decisións e resolución dos problemas.
-contidos: coherencia intra e intertextual
-produción: expresión oral, rexistro, fluidez, prosodia.
- expresión: gramática e léxico.
No caso de ter fallos gramaticales en todas as intervencions en lingua francesa suspenderase a proba.
Si queda algunha intervención ou frase sen terminar suspenderase a proba.
2. a produción e enunciación dun discurso en lingua francesa na que se valorará os elementos xa citados: contido (coherencia intratextual), expresión e produción.
50+35 C1
C4
C18
D1
D4
D7
D8
D14
D15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
1º CONVOCATORIA (DIC-XANEIRO) As probas para a evaluación continua desenvolvésense de forma presencial o telemática durante o período lectivo, en datas pactadas polo profesorado e o estudiantado que serán publicadas na plataforma de teledocencia. Será imprescindible obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba de IE  para dar por aprobada a materia; consistirán nunha proba teórica así como unha práctica: unha interpretación de enlace (IE) dunha entrevista ou intercambio de opinións enunciados nas linguas da combinación francés e español e/o de producción dun discurso en francés

Tanto a evaluación única (para aqueles/os alumnos/as que renuncien á evaluación continua) como a segunda convocatoria (*ju-*jul) consistirán nunha
proba teórica así como unha práctica: unha interpretación de enlace (IE) dunha entrevista ou intercambio
de opinións enunciados nas linguas da combinación francés e español e/o de producción
dun discurso en francés e se realizarán na data oficial fixada polo centro. En ambos os casos, para aprobar a materia será necesario obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba de IE.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000