Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Segundo idioma estranxeiro IV: Francés
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Segundo idioma estranxeiro V: Francés/V01G180V01604


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Francés/V01G180V01106
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés/V01G180V01205
Segundo idioma estranxeiro III: Francés/V01G180V01304
 
Outros comentarios
Recoméndase consultar os medios de comunicación franceses, asistir ás aulas, traballar todos os días. Para poder seguir a materia recoméndase un nivel B2.1 e espérase acadar un nivel B2.2. Recoméndase o uso dos recursos da biblioteca. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000