Guia docente 2024_25
Escola Universitaria de Enfermaría de la Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Enfermaría clínica II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades.
As preguntas contestadas erroneamente serán contadas
negativamente nun 50% respecto das acertadas.
Para superar a materia é necesario obter o 50% do valor máximo desta proba. Realizaranse nas seguintes datas:
PRIMEIRA OPORTUNIDADE o 26/05/2025 ás 18:00 h.
SEGUNDA OPORTUNIDADE o 02/07/2025 ás 18:00 h.

35 C28
C29
C30
C31
C32
C33
D1
D3
D7
D8
Práctica de laboratorio Probas de avaliación de coñecementos mediante a proposta de problemas ou situacións clínicas reais ou simuladas nos que o alumno terá que aplicar, para a solución dos mesmos, os coñecementos, habilidades e destrezas adquiridas.
Para superar a materia é necesario obter o 50% do valor máximo desta proba.
Datas das probas:
PRIMEIRA OPORTUNIDADE:
05/05/2025 ás 16h. coa prof. Alvariño os grupos 1-2-3-4 e ás 18:30 os grupos 5-6-7-8 co prof. Martínez.
06/05/2025 ás 16h. os grupos 5-6-7-8 coa prof. Alvariño e os grupos 1-2-3-4 ás 18:30 h. co prof. Martínez.
SEGUNDA OPORTUNIDADE: 02/07/2025 ás 17:00 h.
20 A2
A3
C28
C29
C30
C31
C32
C33
D1
D2
D3
D4
D5
D7
D8
D10
Estudo de casos Proba de avaliación das actividades desenvolvida nos seminarios. Avaliarase actitude participativa do alumno, a súa capacidade de estudo e aprendizaxe, a calidade e orixinalidade das súas achegas sobre o tema a estudo, a capacidade de análise e discusión crítica e a capacidade do traballo colaborativo en equipo na resolución dos casos prácticos.
A avaliación está supeditada á participación do alumno nas actividades ao longo do curso.
Datas de realización:
PRIMEIRA OPORTUNIDADE: 29/04/2025 ás 18.30 h.
SEGUNDA OPORTUNIDADE: 02/07/2025 ás 18:00 h.
20 A2
A3
A4
B7
B8
C28
C29
C33
D1
D2
D3
D5
D6
D7
D8
D10
Exame de preguntas de desenvolvemento Avaliación dos coñecementos mediante preguntas dirixidas aos aspectos concretos e relevantes da materia que se contestan mediante respostas de tipo enumerativo de conceptos ou, nalgún caso, mediante o desenvolvemento expositivo dos conceptos fundamentais.
Para superar a materia é necesario obter o 50% do valor máximo desta proba.
Realizaranse nas seguintes datas:
PRIMEIRA OPORTUNIDADE o 26/05/2025 ás 18:00 h.
SEGUNDA OPORTUNIDADE o 02/07/2025 ás 18:00 h.
25 A4
B8
C28
C29
C30
C31
C32
C33
D1
D2
D7
D8
D10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

FIN DE CARREIRA


Proba práctica o 01/10/2024 as 16:00 horas

Proba final o 01/10/2024 as 18:00 horas
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000