Guia docente 2024_25
Escola Universitaria de Enfermaría de la Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Enfermaría clínica I
   Contidos
Tema Subtema
TEMA 1. Introdución á Enfermeria médico cirúrxica. 1.1 Descrición e conceptos xerais en Médico-cirúrxica
TEMA 2. Atención de enfermaría no perioperatorio 2.1 Tratamento de enfermaría
preoperatoria:
Proceso de atención de enfermaría no preoperatorio.
Diagnósticos de enfermaría
relacionado/Interrelacións NIC- Noc.
2.2 Atención de enfermaría intraoperatoria
Características da unidade cirúrxica
Proceso cirúrxico
2.3 Tratamento de enfermaría no
postoperatorio:
Proceso de atención de enfermaría nol post-operatorio
Diagnósticos de enfermaría relacionados / Interrelacións NIC- NOC
TEMA 3 Atención de enfermaría ao paciente con trastornos do equilibrio hidroelectrolitico e acido base; síndrome hemorrágico, inflamatorio, infección, Shock, dor. 3.1 Atención de enfermaría ao paciente con trastornos do equilibrio hidroelectrolitico e Acido base.
Diagnósticos de enfermaría relacionados Interrelación Nic Noc
3.2 Síndrome hemorrágico, inflamatorio, infección
3.3 Diagnósticos de enfermería relacionados/Interrelacións NIC- Noc
3.4 Dor, Shock
Diagnósticos de enfermaría relacionados / Interrelacións NIC- Noc
Tema 4 Paciente con alteracións tegumentarias: lesións e traumatismos. 4.1 Valoración da pel: lesións primarias, fases e tipos de cicatrización.
4.2 Clasificación das feridas: traumatismos ferida cirúrxica, queimaduras, suturas, ulceras vasculares, UPP, neoplásicas.
4.3 Algoritmo ESTAFE
4.4 Tipo de curas, materiais e apósitos
4.5 Escalas de valoración e coidados preventivos
4.6 Diagnósticos de enfermaría /Interrelacións
NIC- NOC. r/os coidados das feridas

TEMA 5. Paciente con problemas do intercambio gaseoso. 5.1 Métodos de estudo do aparello respiratorio
5.2 Enfermidades obstructivas:
Asma bronquial. Bronquiectasias. SAOS e EPOC Bronquite crónica. Enfisema pulmonar
5.3 Tumores broncopulmonares. Benignos, malignos e metastasicos.
5.4 Infeccións broncopulmonares: Pneumonías Abscesos.
5.5 Enfermidades da pleura do diafragma e da parede torácica.
5.6 Enfermidades do mediastino.
5.7 Enfermidades vasculares pulmonares: Hipertensión pulmonar. Cor pulmonale cronico. Tromboembolismo pulmonar.
5.8 Enfermidades pulmonares intersticiales
5.9 A insuficiencia respiratoria.
5.10 Procedementos relacionados: Traqueostomia /Estomas respiratorios
Drenaxe torácica. Oximetría, Broncoscopia, Espirometria, Estudo do soño/ CEPAP.
5.11 Diagnósticos de enfermaría relacionados Interrelaciones NIC- Noc
Tema 6 O paciente con problemas nas funcións: cardiovascular, circulatoria e hematolóxica 6.1 O paciente con problemas cardiovasculares
6.1.1 Métodos de estudo do aparello circulatorio, soplos.
6.1.2 Febre reumática.
6.1.3 Endocarditis.
6.1.4 Miocardiopatias.
6.1.5 Enfermidade do pericardio.
6.1.6 Valvulopatias.
6.1.7 Cardiopatía conxénita.
6.1.8 Arritmias cardíacas.
6.1.9 Cardiopatía isquémica.
6.1.10 Hipertension.
6.1.11 Insuficiencia cardíaca. Sincope.
6.1.12 Procedementos relacionados:
6.13 Probas de esforzo; Holter; MAPA.
6.1.14 Diagnósticos de enfermaría relacionados 6.1.15 DX de enfermeria,Interrelacións NIC-
NOC.
6.2 O paciente con problemas circulatorios.
6.2.1 Patoloxía arterial aguda.
6.2.2 Patoloxía arterial crónica
6.2.3 Patoloxía venosa.
6.3 O paciente con problemas hematolóxicos.
6.3.1 Recordo de nocións xerais de hematoloXía.
6.3.2 Enfermidades do sistema eritrocitario: anemias.
6.3.3 Enfermidades do sistema leucocitario.
6.3.4 Enfermidades da hemostasia e coagulación
6.3.5 Diagnósticos de enfermaría relacionados / Interrelacións NIC- NOC
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000