Guia docente 2024_25
Escola Universitaria de Enfermaría da Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Farmacoloxía e dietética
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario Avaliarase a asistencia e participación aos seminarios programados da parte de farmacoloxía e realizarase unha proba obrigatoria de de resposta breve necesaria para aprobar a materia tras alcanzar o 50% do seu valor.

Primeira oportunidade: 21/11/23 ás 16h.
Segunda oportunidade: 26/6/2024 ás 12 h
15 A1
A2
A3
C3
C4
C7
C8
D1
D2
D3
D7
D9
Resolución de problemas Avaliárase a asistencia e participación na resolución de problemas de farmacoloxía relacionados co cálculo de dose. Proba de superación obrigatoria con o 50% de su valor para superar a materia.
Primeira oportunidade: 24/10/2023 ás 16 h.
Segunda oportunidade: 26/06/2024 ás 12.h
10 A5
B9
B10
B17
C4
C6
C7
C8
D1
D2
D3
D4
D7
D9
D11
Estudo de casos Realizarase, xunto a proba de seminarios, a proba de resolución de casos de estudo correspondentes a Dietética y Dietoterapia. Probas de superación obrogatoria para superar a materia.

Primeira oportunidade: 21/11/23 as 16h.
Segunda oportunidade: 26/6/2024 ás 12h
15 A5
B9
B10
B11
B15
B17
C5
C6
C7
C8
D1
D2
D3
D4
D7
D9
D11
Exame de preguntas obxectivas Realizaránse tres probas tipo test de superación obrigatoria con o 50% do seu valor.
Na primeira oportunidade:
O 24/10/23 16h. unha proba co temario de nutrición e tema 5 de farmacoloxia (15%)
O 8/01/24, avaliación dos contidos de Farmacoloxía (15%) ás 11 h
O 08/01/24, avaliación dos contidos de dietética do tema 66 ao 69 (10%) ás 11h

Na segunda oportunidade:
O 26/6/2024 unha proba co temario de nutrición e tema 5 de farmacoloxia (15%) ás 12.h
O 26/6/2024 , avaliación dos contidos de Farmacoloxía (15%) ás 10 h
O 26/06/2024 , avaliación dos contidos de dietética do tema 66 ao 69 (10%) ás 12h
40 A1
A2
A3
A4
A5
B9
B15
B17
C3
C4
C5
C6
C7
C8
D1
D2
D3
D4
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase unha proba de resposta breve en base aos contidos de
farmacoloxía.
Probas de superación obrogatoria con o 50% de su valor.
Na primeira oportunidade:
O 9-1-2023 ás 16 h
Na segunda oportunidade:
O 26-6-2024 ás 16h
20 B10
B17
C3
C4
C8
D1
D2
D3
D4
D7
D11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Data da proba fin de carreira: 5-X-2023 18.30h

Respostas cuxo resultado poña en risco simulado á vida do usuariado invalida as probas no superando así a materia

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000