Guia docente 2020_21
Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación
Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais
 Materias
  Redación para medios dixitais e redes sociais
   Plan de Continxencias
 
Descrición
MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS

As Metodoloxías docentes e os sistemas de avaliación mantéñense. As clases desenvólvense a través da plataforma docente FAITIC e das salas virtuais do Campus Remoto de UVigo.

As tutorías co alumno mantéñense a través das salas de profesorado virtuais.

Si é necesario engadir unha bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe do alumnado, utilízase a plataforma docente FAITIC.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000