Educational guide 2021_22
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Grao en Comunicación Audiovisual
 Materias
  Traballo de Fin de Grao
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Aprendizaxe baseado en proxectos A avaliación do Traballo de Fin de Grao será responsabilidade dun tribunal avaliador.

O tribunal avaliará o resultado, así como a aprendizaxe e adquisición de competencias e coñecementos.
90 CB2
CB3
CB5
CG3
CG6
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
CE26
CT1
CT3
CT4
Presentación Na avaliación da exposición do traballo teranse especialmente en conta o cumprimento das pautas para a presentación de traballos académicos. 10 CB4
CG4
CE1
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación levaráse a cabo segundo os parámetros xerais especificados no Regulamento do Traballo de Fin de Grao.

Para ser avaliados, os traballos deberán respectar o número de caracteres (segundo se consideren traballos teóricos, prácticos ou mixtos) aprobados na Comisión Académica do Título. Ise número marcará un mínimo, podendo o alumno aumentalo se o considera esencial para o desenrollo do traballo.

A avaliación realizarase mediante rúbricas adaptadas ao tipo de traballo (teórico, práctico ou mixto) e aprobadas na Comisión Académica do Título.

A presentación valorarase de forma independente (ata un 10% da nota final).

Para facilitar o labor do tribunal, o titor cubrirá o apartado "informe" da Secretaría Virtual, resaltando os aspectos máis notables do traballo así como as súas posibles deficiencias. O titor/a, achegará, do mesmo xeito e no mesmo apartado, unha nota que poderá ser tida en conta na avaliación final.

Poderanse solicitar informes a terceiros (a un máximo de dous profesores da titulación) cando haxa discrepancia entre os membros ou cando o tema do traballo sexa de especial dificultade. Solicitaranse a petición do tribunal antes da constitución do mesmo e poderán ser tidos en conta na cualificación final.

O alumno disporá de un máximo de 15 minutos na exposición diante do Tribunal

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000