Guia docente 2022_23
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Tecnoloxía do secado e conservación de madeiras
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Avaliación continua a través da asistencia ás sesións impartidas. Participación activa no debate que se expoña na aula/campus remoto sobre os conceptos teóricos. Tamén se valorará a participación nos foros que se habiliten na plataforma *FaiTIC 10
Resolución de problemas Avaliación continua a través da asistencia ás clases prácticas impartidas. Participación activa no debate que se expoña na aula/campus remoto sobre os conceptos teóricos. Tamén se valorará a participación nos foros que se habiliten na plataforma *FaiTIC. Algunhas probas serán planificadas ao longo do curso e serán entregadas a través da plataforma de *Teledocencia 10
Saídas de estudo Presentación dunha memoria das visitas realizadas. No caso de docencia non presencial ou *semi-presencial, sen posibilidade de realizar saídas de estudo, avaliarase memoria de análise de material didáctico dixital 5
Resolución de problemas e/ou exercicios Avaliación da proba de avaliación sobre os contidos teóricos da materia 55
Resolución de problemas e/ou exercicios Avaliación das probas de realización de exercicios 20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

<*div>Información detallada de exames na web oficial da Escola. As datas aquí contempladas, poden sufrir modificacións na web oficial. Recoméndase comprobar as datas oficiais.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000