Educational guide 2023_24
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Ecoloxía forestal
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Esta é a parte central da materia, e polo tanto a que ten un peso mais importante na cualificación. Para aprobar a asignatura os alumnos deberán obter, polo menos, o 50% da nota máxima posible nesta parte. Avaliarase no examen escrito da materia. 40 B1
C12
Saídas de estudo Avaliarase no examen escrito da materia e/ou un informe para entregar 5 B1
C12
Prácticas de laboratorio Avaliarase no examen escrito da materia e/ou un informe para entregar 5 B1
C12
Traballo tutelado Avaliarase nun informe para entregar 22.5 B1
C12
Prácticas con apoio das TIC Avaliarase no examen escrito da materia e/ou un informe para entregar 5 B1
C12
D7
Resolución de problemas e/ou exercicios Avaliaranse as actividades (problemas, cuestións, exercicios) entregadas durante o curso e propostos nas leccións maxistrais. Para aprobar a asignatura os alumnos deberán obter, polo menos, o 50% da nota máxima posible nesta parte e entregar polo menos o 50% das actividades propostas. 22.5 B1
C12
D2
D5
D8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A asistencia ás prácticas é imprescindible.

A segunda oportunidade, do mesmo xeito que a avaliación global, farase cun exame no que se avaliarán todas as metodoloxías descritas excepto o traballo tutelado. Neste caso, a proporción da cualificación correspondente ao traballo tutelado repartirase entre os outras metodoloxías (excepto a lección maxistral).

Calendario de exames: As datas oficiais e as posibles modificacións están expostas no taboleiro oficial da EE Forestal e na web http://forestales.uvigo.es/gl/

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000