Guia docente 2024_25
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Edafoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Prácticas de laboratorio Farase unha evaluación continua ó alumnado das actividades plantexadas no laboratorio.( 20% da nota final)
O final das mesmas o alumnado terá que presentar unha memoria de ditas prácticas. (10% da nota final)
O alumnado téra que facer un examen teorico das prácticas realizadas no laboratodio. (10% da nota final)
40 D2
D6
D8
Presentación O alumnada terá que facer un traballo bibliográfico sobre un tema indicado polo profesor . Este traballo será entregado e exposto na clase. 20 D2
Lección maxistral Proba con preguntas tipo test, de resposta curta e de respostas longas. O alumnado deberá demostrar os coñecementos adquiridos. 40 C10
D6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Calendario de exames:

As datas oficiais e as posibles modificacións están expostas no taboleiro oficial da EE Forestal e na web http://forestales.uvigo.es/gl/

A asistencia a prácticas e clases é obligatoria.

A evaluación continua farase segundo as metodoloxías e probas expostas mais arriba: avaliarase os coñecementos teóricos da matería mediante un examen excrito, cun peso de 40% na nota global, avaliarase os coñecementos prácticos da materia mediante unha evaluación continua no desenvolvemento das prácticas, cun peso do 20%, unha memoria das prácticas cun peso do 10% da nota final, e un examen escrito das prácticas realizadas  cun peso do 10% da nota final. A realización  e exposición de un traballo biblbiográfico tera un peso do 20% da nota final. E o examen teórico escrito de todos os contidos terá un peso do 40% da nota final.

Será imprescindible superar  cada unha destas partes independientemente-

Os alumnos que fagan a evaluación global terán que comunicarlo o profesor  durante o primer mes do curso académico.

A avaliación global farase mediante dos probas escritas, unha práctica e outra teórica., cun peso de 30% e 70%  respectivamente da nota final.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000