Guia docente 2023_24
Escuela de Ingeniería Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Matemáticas: Matemáticas e informática
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Lección maxistral 24 33 57
Resolución de problemas 24 36 60
Prácticas de laboratorio 30 14 44
Prácticas con apoio das TIC (Repetida, non usar) 0 10 10
Resolución de problemas de forma autónoma 0 14 14
 
Traballo tutelado 0 14 14
 
Exame de preguntas de desenvolvemento 3 0 3
Exame de preguntas obxectivas 0 7 7
Resolución de problemas e/ou exercicios 0 8 8
Traballo 0 7 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000