Guia docente 2023_24
Escuela Superior de Ingeniería Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Materias
  Planificación e Dirección de Proxectos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo Suscitaranse aos alumnos traballos de realización individual ou en grupo.Cada traballo terá unha duración asignada.
Este traballos están orientados a planificación de proxectos e a sua validación e adecuación os requisitos da organización e o cliente.
Está dividido en dous traballos:
1- Un obligatorio de 2 puntos sobre 10 (20%)
2- Un obligatorio de 4 puntos sobre 10 (40%)
RA01, RA03
60 B1
B5
B8
B10
C3
D4
D7
D8
D11
Práctica de laboratorio Suscitaranse aos alumnos traballos de realización individual ou en grupo.Cada traballo terá unha duración asignada.
Este traballos están orientados a execución e optimización dos procesos de dirección de proyectos asi como a sua xustificación.
Obligatorio de 4 puntos sobre 10 (40%)
RA02
40 B2
B3
B6
C2
D2
D3
D12
D13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA

A avaliación da materia realizarase mediante traballos propostos polo profesor aos alumnos ou probas, tanto para a súa realización de forma individual como en grupo. Todos eles deben obter unha nota mínima de 5 sobre 10 para aprobar a materia.

Todos os estudantes que se presenten a cualquera das probas, entendese que se acollen ó procedemento de avaliación continua descrito anteriormente.

Dous traballos (20% e 40%) e unha práctica de laboratorio (40%)

----------------------------------------------------

PROBA 1: Traballo

Descripción: Traballo de definición e especificación do proxecto e a sua solución

Metodoloxía(s) aplicada(s): Traballo

% Calificación: 20%

% Mínimo: Para a liberación desta parte da asignatura o estudante deberá obter unha calificación igual ou superior a 5 puntos (sobre 10)).

Competencias evaluadas: B1, B5, B8, B10, C3, D4, D7, D8, D11

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA01, RA03

----------------------------------------------------

PROBA 2:  Traballo

Descripción: Traballo de planificación dun proxecto seguindo a metodoloxia Project Manager International (individual ou en grupo a discreción do profesor)

Metodoloxía(s) aplicada(s): Traballo

% Calificación: 40%

% Mínimo: Para a liberación desta parte da asignatura o estudante deberá obter unha calificación igual ou superior a 5 puntos (sobre 10)).

Competencias evaluadas: B1, B5, B8, B10, C3, D4, D7, D8, D11

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA01, RA03

----------------------------------------------------

PROBA 3. Práctica de laboratorio

Metodoloxía 2: Probas práctica de execución de tarefas reais e/ou simuladas.

Descripción: Realización e seguemento da execución do proxecto planificado na PROBA 2 (individual ou en grupo a discrección do profesor)

Calificación: 40% . Para aprobar esta
parte da asignatura estudante deberá obter unha calificación igual o
superior a 5 puntos (sobre 10).

Competencias evaluadas: B2, B3, B6, C2, D2, D3, D12, D13

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA02

----------------------------------------------------

SISTEMA DE AVALIACIÓN GLOBAL

Procedimento para la elección da modalidad de avaliación global:  Considerarase que un estudante opta pola avaliación global no caso de non presentarse a ningunha das probas de avaliación continua ou facendo unha petición formal mediante rexistro no centro dirixido o profesor responsable da materia

----------------------------------------------------

PROBA 1: Traballo

Descripción: Traballo de definición e especificación do proxecto e a sua solución. Realización da planificación do proxecto. Execución e seguemento do proxecto

Metodoloxía(s) aplicada(s): Traballo

% Calificación: 100%

% Mínimo: Para a liberación desta parte da asignatura o estudante deberá obter unha calificación igual ou superior a 5 puntos (sobre 10)).

Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B5, B6, B8, B10, C2, C3, D3, D4, D7, D8, D11, D12, D13 C2, D2, D3, D12, D13

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA01, RA02, RA03

----------------------------------------------------

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA E FIN DE CARREIRA

Emplearase o mesmo sistema de avaliación aplicado para a avaliación global.

----------------------------------------------------

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE ACTAS

No caso de non superar algunha das
probas propostas a nota corresponderá coa media ponderada dos traballos
en función da sua dedicación horaria, agás que esa nota media supere o
5, que corresponderá entón con un 4.

----------------------------------------------------

DATAS DE AVALIACION

O calendario das probas de avaliación continua serán publicadas no calendario de actividades da ESEI, dispoñible na páxina web http://www.esei.uvigo.es 

O calendario de probas de
avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI atópase
publicado na páxina web http://www.esei.uvigo.es.

----------------------------------------------------

EMPREGO DE DISPOSITIVOS MOVILES

Lembrase o estudantado que non se poden utilizar dispositivos moviles nas clases segundo o Estatuto do Estudante Universitario, relativo ós deberes do estudantado universitario, que establece o deber de "Abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad."

----------------------------------------------------

CONSULTA/SOLICITUDE DE TUTORIAS

As tutorías poden consultarse a través da páxina personal do profesorado, accesible a través de https://esei.uvigo.es/docencia/profesorado/

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000