Educational guide 2020_21
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Tecnoloxías e servizos web
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Asistencia regular ao laboratorio de prácticas e participación (formulación de dúbidas sobre o traballo, etc.).
RESULTADOS DE APRENDIZAXE AVALIADOS: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
5 CB4
CB5
CE4
CE5
CT9
CT10
Presentación Preparación e presentación en pequenos grupos dun tema, a súa exposición oral e formulación de aplicacións. Terase en conta a claridade da exposición, a calidade da presentación e o axuste ao tempo máximo preestablecido. RESULTADOS DE APRENDIZAXE AVALIADOS: RA6. 15 CB4
CG9
CE4
CE5
CE14
CE19
CE36
CT4
CT6
CT7
CT9
CT10
CT11
Exame de preguntas obxectivas Realización de diferentes probas tipo test ao longo do curso que incluirán contidos teóricos e prácticos da materia. RESULTADOS DE APRENDIZAXE AVALIADOS: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 35 CB5
CE5
CE14
CE19
CT6
Proxecto Realización dun proxecto que integre os contidos vistos na materia. RESULTADOS DE APRENDIZAXE AVALIADOS: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 45 CB2
CB5
CG8
CG9
CE4
CE5
CE14
CE19
CE23
CE36
CT4
CT6
CT7
CT9
CT10
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS

Non
existe unha asistencia mínima a clases para considerar un alumno como
"asistente". Se un alumno desexa expresamente ser avaliado como "non asistente", deberá
indicalo ao profesor antes da data do exame da primeira
edición de actas.

Para superar a materia, a cualificación final debe ser igual ou superior a 5,
debéndose obter como mínimo un 3,5 (sobre 10) en cada unha das
probas
(probas
tipo test, proyecto e presentacións/exposicións).

A nota por asistencia a clase calcularase de forma
proporcional á asistencia real do alumno (non existindo ningunha
porcentaxe de faltas permitidas).

Ponderación

Cualificación final = 0,05 * nota por asistencia e participación + 0,15 *
presentacións/exposicións 0,35 * nota media de próbalas tipo test + 0,45
* proxectos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES

Para superar a materia, a cualificación final debe ser igual ou superior a 5,
debéndose  obter como mínimo un 3,5 (sobre 10) en cada unha das
probas
(probas
tipo test, proyecto e presentacións/exposicións).

Metodoloxía/Proba 1: Presentacións/exposicións.

 • Descrición:
  Preparación e presentación en pequenos grupos dun tema, a súa exposición
  oral e formulación de aplicacións. Terase en conta a claridade
  da exposición, a calidade da presentación e o axuste ao
  tempo máximo *preestablecido.
 • % Cualificación: 15% (Para liberar esta parte, o estudante deberá obter unha cualificación igual ou superior a 3,5 puntos sobre 10).
 • Competencias avaliadas: CB4, CG9, CE4, CE5, CE14, CE19, CE36, CT4, CT6, CT7, CT9, CT10, CT11.
 • Resultados de aprendizaxe avaliados: RA6.

Metodoloxía/Proba 2: Probas de tipo test.

 • Descrición: Realización de diferentes probas tipo test ao longo do curso que incluirán contidos teóricos e prácticos da materia.
 • % Cualificación: 40% (Para liberar esta parte, o estudante deberá obter unha cualificación igual ou superior a 3,5 puntos sobre 10).
 • Competencias avaliadas: CB5, CE5, CE14, CE19, CT6.
 • Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6.

Metodoloxía/Proba 3: Proxecto.

 • Descrición: Realización de proxectos que integren os contidos vistos na materia.
 • % Cualificación: 45% (Para liberar esta parte, o estudante deberá obter unha cualificación igual ou superior a 3,5 puntos sobre 10).
 • Competencias avaliadas: CB2, CB5, CG8, CG9, CE4, CE5, CE14, CE19, CE36, CT4, CT6, CT7, CT9, CT10, CT11.
 • Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6.

Ponderación

Cualificación final = 0,15 * presentacións/exposicións 0,4 * nota media de próbalas tipo test + 0,45 * traballos e proxectos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Empregarase o mesmo esquema de avaliación detallado na sección "CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES".

PROCESO DE CUALIFICACIÓN DE ACTAS

Independentemente
da convocatoria e do tipo de asistencia, no caso de non superar
algunha parte da avaliación, cando a puntuación total ponderada
fose superior a 5 sobre 10, a cualificación en actas será de 4,9.

DATAS DE AVALIACIÓN

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro
da ESEI atópase publicado na páxina web
http://www.esei.uvigo.es.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000