Guia docente 2021_22
Facultad de Educación y Trabajo Social
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos
 Materias
  Da Inxustiza da Desigualdade á Riqueza da Diferenza
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

Metodoloxías de ensino que se manteñen:

As metodoloxías de ensino serán as mesmas nos tres escenarios, xa que foron deseñados para facilitar unha transferencia fluída dun escenario presencial ao 100% a outro 100% de forma remota.

No caso de que as condicións sanitarias que correspondan forzasen un cambio de escenario e a modalidade de ensino nas aulas non sexa posible, a comisión académica analizará e adoptará a decisión máis adecuada en relación coa organización espazo-temporal do ensino que se vai ensinar.

Metodoloxías de ensino que se modifican:
A dinámica de ningunha metodoloxía docente non se modifica, salvo, como se dixo no apartado anterior, o espazo no que terán lugar as actividades. No caso dunha etapa mixta, as actividades terán lugar en espazos virtuais e presenciais, mentres que no caso de ser unha etapa remota, as actividades serán exclusivamente virtuais.

Mecanismo de non asistencia para a atención ao alumno (titorías):

No escenario de mestura potencial, as sesións de titoría poden realizarse de xeito presencial e / ou na oficina virtual, baixo a modalidade de acordo previo e no momento establecido. No caso dun escenario docente na modalidade a distancia, a titoría realizarase só por medios telemáticos.

Modificacións (procedemento) do contido que se vai ensinar:

Non hai modificacións no contido que se vai ensinar.

Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe:

A bibliografía adicional será facilitada ao longo do curso pola materia polo profesor responsable.

Outras modificacións:

Ferramentas para o ensino virtual. No escenario docente semipresencial, ademais da docencia presencial nas aulas, a actividade virtual de ensino impartirase a través de Campus Integra e a plataforma de teledobicación FAITIC. Outras medidas e recursos poden adaptarse para garantir a accesibilidade dos estudantes aos contidos docentes.
No escenario de ensino a distancia, a actividade docente realizarase exclusivamente en modo virtual.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

Non hai cambios nin nos instrumentos nin nos criterios de avaliación establecidos na guía común de ensino.

As probas que quedan:

Todas as probas propostas na guía docente para as próximas convocatorias mantéñense nalgunha das tres modalidades de docencia previstas: presencial, mixta e a distancia, para o curso 2020-21.

Só no caso de aprendizaxe mixto ou a distancia, a proba de avaliación pode realizarse practicamente.

Evidencia modificada

Para o curso 2020-2021, non hai modificacións nas probas de avaliación, salvo na relacionada coa modalidade de avaliación: presencial ou virtual, segundo o ámbito sanitario no que se desenvolva a docencia.

Novas probas:
Non hai previstas novas probas de avaliación.

Información adicional
Non hai.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000