Guia docente 2024_25
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Máster Universitario en Gestión Empresarial del Deporte
 Asignaturas
  Trabajo fin de máster
   Evaluación
  Descripción Calificación Resultados de Formación y Aprendizaje
Trabajo tutelado Se evaluará el documento escrito presentado. 80
Trabajo Se evaluará la presentación oral del trabajo. 20
 
Otros comentarios sobre la Evaluación

O alumnado poderá elixir ser avaliado mediante o sistema de Avaliación continua (AC), ou alternativamente, optar por unha proba de Avaliación Global (AG).

A avaliación por defecto é a AC.

O alumnado poderá elixir AG segundo o procedemento e o prazo establecido polo Centro. A elección de AG supón a renuncia ao dereito de seguir avaliándose mediante as actividades de AC que resten e á cualificación obtida ata ese momento en calquera das probas que xa tiveron lugar.

-- Avaliación continua. En caso de non renunciar á avaliación continua:

Neste caso o alumnado deberá realizar o conxunto de actividades e probas de avaliación descrito no apartado de Metodoloxías/Probas que valerán o 35%, 35% e 30% da nota respectivamente.

Para poder ser avaliado por este sistema hai que asistir polo menos ao 75% das horas de docencia presencial.

-- Avaliación global.

O alumnado será avaliado mediante unha proba teórico-práctica na data oficial fixada no calendario de exames da Facultade. Esta proba representa o 100% da nota.

No suposto de non superar a nota en primeira oportunidade, o alumnado poderá ser avaliado de novo na segunda oportunidade a través dunha proba teórico-práctica na data oficial fixada no calendario de exames do Master. Esta proba suporá o 100% da nota.

Os estudantes que non participen na AC nin na AG, figurarán nas actas como “non presentados”.

Recoméndase ao alumnado ter en conta o Título VII (Do uso de medios ilícitos), do Regulamento sobre a Avaliación, a cualificación e a calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado (https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/4904ced4d24eb81fe5715ddde2c48c59c0a7c4d624cd0e7491df7a753985ccfa )

As datas e horas das probas de AG (de primeira e segunda oportunidade) son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Master (CAM) para o presente curso. En caso de conflito ou disparidade entre as datas de exames, prevalecerán as publicadas na web do Master: www.mbadeporte.es

Uso de IA en Trabajos Académicos

Advertencia: El uso de herramientas deinteligencia artificial (IA), incluyendo pero no limitándose a la generación detexto, creación de contenido y asistencia en la investigación, debe adherirseestrictamente a las directrices de integridad académica. Uso Incorrecto:

  1. Plagio : Presentar contenido generado por IA como propio sin la debida cita se considera plagio y viola las políticas de integridad académica.
  2. Falsificación : Utilizar la IA para fabricar datos, referencias o cualquier parte del trabajo académico representa una falsificación de la autenticidad del trabajo.
  3. Asistencia No Ética : Depender de la IA para completar tareas, ensayos o trabajos de investigación sin el reconocimiento adecuado no es ético y socava el proceso de aprendizaje.

Uso Adecuado:

  • Verificación : El contenido generado por IA debe ser revisado y verificado por el estudiante o investigador para asegurar su exactitud y relevancia.

Consecuencias: El incumplimiento de estas directricessupondrá una calificación de 0 (cero) en la correspondiente materiaindependientemente de que solo se haya utilizado para un trabajo o parte de laevaluación. Además, pueden promoverse otras medidas disciplinariasprevistas por la Universidad.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000