Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde
 Materias
  Métodos para a Análise do Turismo e Influencia das Novas Tecnoloxías en Hábitos de Consumo
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas de forma autónoma A avaliación comprenderá a realización de exercicios e casos prácticos de cada un
dos bloques da materia (90% da nota).
Para superar a materia é necesario entregar os supostos de todos os bloques así como
realizar o exame, sendo necesaria unha nota mínima de 4 en cada unha das
partes e unha media igual ou superior a 5.
A entrega das actividades farase a través da plataforma moovi.
90 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CE18
CE19
Exame de preguntas obxectivas Realización dun exame de control
o día fixado como tal no calendario de exames (10% da nota).
10 CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CE18
CE19
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

En caso de non superar a materia na primeira convocatoria (xaneiro) o estudante deberá entregar de novo as actividades non entregadas ou non superadas, na convocatoria de xullo (data límite de entrega o mesmo día do exame, vía MOOVI, no cartafol correspondente). Igualmente deberá repetir o exame na data fixada en xullo en caso de non superar ou non presentarse ao exame de xaneiro.

Datas de exame: as oficiais do calendario de exames do Máster.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000