Guia docente 2023_24
Facultad de Derecho
Máster Universitario en Avogacía-Ourense
 Materias
  Prácticas Externas
   Contidos
Tema Subtema
I. Contido O contido das prácticas axustarase en función da entidade colaboradora na que o alumno as realice -xulgados ou tribunais, fiscalías, sociedades ou despachos profesionais de avogados, empresas, departamentos xurídicos ou de recursos humanos das administracións públicas, institucións oficiais ou empresas, no ámbito nacional e internacional-. O contido concreto das mesmas establécese en os distintos Convenios de colaboración asinados coa Universidade. En todo caso, teranse en conta o Convenio de colaboración asinado co Ilustre Colexio de Avogados de Ourense, así como calquera outro Convenio de colaboración que poida asinarse para ese efecto.
II. Selección de despachos para a realización das prácticas O Ilustre Colexio de Avogados de Ourense, facilitará os despachos necesarios para a realización das prácticas por parte de os estudantes. O Coordinador Profesional desenvolverá e coordinará os créditos ECTS correspondentes ás prácticas externas. Para iso, seleccionará os despachos, institucións ou entidades onde se realicen, así como os titores e colaboradores que as dirixan. Determinará o plan detallado, calendario e horario de prácticas e establecerá os mecanismos de control precisos para a comprobación da súa adecuada realización e aproveitamento, conforme ao establecido na Lei e no Regulamento de Acceso, así como na Memoria para a verificación do título do máster.
III. Proxecto formativo As prácticas externas axustaranse ao disposto no proxecto formativo incluído no anexo do convenio de cooperación educativa subscrito con cada unha das institucións que vaian ofrecer prazas para realizar as prácticas. O proxecto formativo especificará os obxectivos de competencias e de actividades de cada unha das prácticas, que deberán desenvolver as competencias de aprendizaxe previstas na guía docente da materia, sen que se poidan incluír outras.
IV. Obxectivos do programa de prácticas O programa de prácticas terá, entre outros, os seguintes obxectivos:
a) Enfrontarse a problemas deontolóxicos profesionais.
b) Familiarizarse co funcionamento e coa problemática de institucións relacionadas co exercicio da profesión de avogacía.
c) Coñecer a actividade doutros operadores xurídicos e profesionais, relacionados co exercicio da súa profesión.
d) Recibir información actualizada sobre o desenvolvemento da carreira profesional e as posibles liñas de actividade, así como sobre os instrumentos para a súa xestión.
e) En xeral, desenvolver as competencias necesarias para o exercicio da profesión de avogado/a.
V. Actividades a desenvolver As actividades consistirán, xeralmente, en:
a) Acompañamento a avogados en asistencias da quenda de oficio.
b) Presenza nas consultas do servizo de orientación xurídica.
c) Participación en actividades colexiais
d) Asistencia a todo tipo de actuacións procesuais -supervisión e redacción de documentos, seguimento de problemas xurídicos, asistencia ao trato/negociación con clientes, participación na toma e discusión de decisións, asistencia a xuízo e demais actividades que se concretarán, loxicamente, en función do tipo de institución en o que se realicen as prácticas, actividades todas elas encamiñadas todas elas a formar xuristas capaces de resolver os problemas xurídicos que se lles expoñan-.
Os alumnos deberán adquirir as competencias xerais e específicas da presente materia.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000