Guia docente 2020_21
Facultad de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Traballo de Fin de Grao
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Presentación, exposición e defensa do Traballo de Fin de Grao diante do
Tribunal nomeado pola Facultade de Ciencias que, de acordo á normativa
vixente, establecerá ou a nota baseándose para iso na rúbrica aprobada en
Xunta de Facultade (máis información en
http://fcou.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-grao/).
Dependendo da situación sanitaria derivada da COVID-19, a exposición
poderase facer de xeito presencial ou non presencial (empregando as
ferramentas dispoñibles no Campus Remoto) de acordo ó que indiquen as
autoridades académicas.
Sistema de cualificacións: expresarase mediante cualificación final numérica de
0 a 10 segundo a lexislación vixente
Resultados dá aprendizaxe avaliados: RA1
100 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As directrices xerais relativas á definición, elaboración, presentación, defensa e avaliación dos TFG da Facultade de Ciencias
da Universidade de Vigo regularanse polo Regulamento para a realización do Traballo de Fin de Grao da Universidade de
Vigo. Cambios neste regulamento aprobados con posterioridade á elaboración desta guía docente, poderán supor unha
modificación dos condicionantes que a esos efectos se describen na guía.
En todo, caso, se recomenda oó alumnado consultar a normativa da Facultade de Ciencias relacionada co TFG na súa páxina
web (http://fcou.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-grao/).

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000