Educational guide 2022_23
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Microbioloxía
   Competencias
Código Descrición
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CG3 Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades personales de razonamiento crítico.
CG4 Que los estudiantes sean capaces de adaptarse a nuevas situaciones, con grandes dosis de creatividad e ideas para asumir el liderazgo.
CE1 Coñecer os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados cos alimentos e os seus procesos tecnolóxicos
CE7 Coñecer e comprender os conceptos relacionados coa hixiene durante o proceso de produción, transformación, conservación, distribución de alimentos; isto é, posuír os coñecementos necesarios de microbioloxía, parasitoloxía e toxicoloxía alimentaria; así como o referente á hixiene do persoal, produtos e procesos
CE13 Capacidade para analizar alimentos
CE14 Capacidade para controlar e optimizar os procesos e os produtos
CE16 Capacidade para xerir subprodutos e residuos
CE17 Capacidade para analizar e avaliar os Riscos Alimentarios
CE18 Capacidade para xerir a seguridade alimentaria
CT1 Capacidade de análisis, organización e planificación
CT3 Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras
CT4 Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información
CT5 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
CT6 Capacidad de comunicación interpersonal
CT8 Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
CT9 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar
CT10 Tratamiento de conflictos y negociación
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000