Guia docente 2020_21
E. U. de Profesorado de E.X.B. "María Sedes Sapientiae"
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Proceso lecto-escritor: desenvolvemento, alteracións, avaliación e tratamento
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Asistencia a clase e PARTICIPACIÓN nas diferentes actividades realizadas nela: explicación de contidos, debates, postas en común... 10 CB3
CB5
CT3
CT14
CT16
Traballo tutelado Consistirá na avaliación da parte escrita do traballo realizado nos pequenos grupos de traballo. 20 CG10
CE4
CE6
CE16
CE48
CE52
CE64
CE65
CT2
CT7
CT8
CT9
Presentación Avaliarase a exposición oral dos traballos tutelados realizados nos pequenos grupos. 20 CT1
CT3
CT6
CT9
CT14
Resolución de problemas e/ou exercicios Exame final. Poderase combinar as preguntas curtas con algunha pregunta un pouco máis longa de desenvolvemento. No entanto, isto concretarase ao longo do cuadrimestre. 50 CB1
CB5
CE5
CE11
CE43
CE47
CE49
CT1
CT3
CT6
CT14
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia e calcular a media co resto de cualificacións, será necesario obter, como mínimo, unha nota de 5 no exame final.Os alumnos/as que por razóns xustificadas non poidan asistir a clase regularmente, ou aqueles que asistan a menos do 80% das sesións, acolleranse ao seguinte plan de avaliación: -Traballos tutelados (con exposición individual) -Exame final= 60% Importante:

estes alumnos/as deberán porse en contacto coa profesora durante os primeiros días do cuadrimestre. Para saber as datas e horas dos exames (tanto o da convocatoria de maio como o da convocatoria de xullo), consultar o calendario oficial de exames da escola.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000