Educational guide 2019_20
E. U. de Profesorado de E.X.B. 'María Sedes Sapientiae'
Grao en Educación Primaria
 Subjects
  Galician language
Subject Guide
IDENTIFYING DATA 2019_20
Subject Lingua galega Code V51G120V01404
Study programme
Grao en Educación Primaria
Descriptors Total Cr. Type Year Quadmester
6 Mandatory 2 2c
Teaching language
Galego
Prerequisites
Department Departamento da E.U. de Formación de Profesorado de E.X.B. (Vigo)
Coordinator
Rodríguez Lorenzo, María del Carmen
E-mail mcarmenrodriguezlorenzo@gmail.com
Lecturers
Rodríguez Lorenzo, María del Carmen
Web http://http://www.escuelamagisterioceuvigo.es/
General description O Grao en Educación Primaria esixe que o futuro docente posúa, ademais dunha ampla formación en aspectos psicopedagóxicos, un dominio cabal de ferramenta básica e imprescindible na comunicación: a lingua. Tal competencia é condición sine qua non para a transmisión de coñecementos e para formar os discentes dun xeito integral. E tres son as destrezas que os profesores deben perfeccionar nas aulas para alcanzar os obxectivos inherentes á aprendizaxe desta materia: a capacidade lectora (comprensión, ritmo, dicción), a expresión oral (corrección, claridade, fluidez) e a expresión escrita (corrección, cohesión, propiedade).
O futuro mestre de Educación Primaria deberá, polo tanto, adquirir un nivel adecuado de lingua galega que lle permita o dominio das destrezas arriba sinaladas (lectura expresiva, expresión oral e expresión escrita) para levar a cabo unha tripla tarefa: utilizar a lingua galega como lingua normal no ensino, servir de modelo de corrección lingüística aos seus alumnos e detectar e corrixir os erros que estes poidan cometer na lingua oral e na escrita.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000