Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Prevención e intervención nas alteracións comunicativa-lingüísticas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Estudo de casos Resolución de casos. 40
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización dun plan de intervención sobre un caso 40
Traballo Visionadode un documental sobre o Autismo e traballo sobre iso 10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Valorásese a participación activa, durante as clases. Así como o traballo en equipo e a asistencia a clase (10%)

A cualificación final do sistema de avaliación continua será o resultado da suma das distintas notas obtidas das actividades realizadas, segundo as porcentaxes asignadas, tal e como queda estipulado no cadro superior. Para aprobar a materia hai que superar os traballos e o exame. Mentres non se aprobe o exame non se sumasen as notas dos traballos realizados en clase. Aqueles alumnos que non aproben a materia na primeira convocatoria manteráselles a nota dos traballos realizados superados e terán que realizar novamente o exame e os traballos non superados , na segunda convocatoria.
Aquel alumnado que non asista a clase ou se ausente mais dun 20% do computo total das horas impartidas (6 días, 12 horas) deberá acollerse ao sistema de avaliación global que se desenvolvese segundo o establecido nos artigos 19 e 21 do Regulamento sobre Avaliación, a cualificación e a Calidade da docencia e do Proceso de Ensino do Estudiantado, aprobado polo Claustro da UVigo, o 18 de abril de 2023. Estes estudantes realizasen traballos e actividades da materia así como o visionado dunha película e o seu exame correspondente. Para superar a materia, deben estar aprobadas, todas e cada unha das partes, descritas anteriormente.
Todo traballo copiado, plagiado ou realizado pola AI será cualificado cun 0.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000