Guia docente 2020_21
E. U. de Profesorado de E.G.B. "María Sedes Sapientiae"
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Didáctica da relixión católica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Entrega e exposición da Unidade Didáctica
Individual ou grupal
40 CB2
CB4
CG1
CG2
CG3
Obradoiro Proba oral relacionada cos recursos, en presenza dun ou varios profesores
Individual
15 CG2
CG12
Exame de preguntas de desenvolvemento Consultar calendario exames páxina web do curso actual 35 CB1
CB2
CB4
CG1
CG9
CG12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
A nota final da materia ten dous compoñentes:1. O traballo
realizado polo/o alumno/a durante o curso (Avaliación Continua); 2- A proba escrita. No caso de non superar a materia na primeira convocatoria, a nota de Evaluacón Continua manterase ata a segunda convocatoria.
Os alumnos que non alcancen o 80% da asistencia a clase, deberán axustarse a un exame específico e aos traballos esixidos pola profesora, concretados nunha tutoría presencial.
Nas calificacións computaráse con -0,25 cada unha das faltas ortográficas presentes.
Este documento é unha declaración de intencións sobre o traballo dos estudantes na materia; polo que pode sufrir lixeiras
modificacións derivadas do consenso co grupo clase ou por circunstancias
imprevistas.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000