Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Presentación Exposición oral do traballo escrito e realización na clase das
actividades propostas na unidade didáctica.
20 A4
A5
B2
B3
B4
B5
B7
B9
B11
B12
C42
C43
C51
C53
C61
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D15
D17
D19
D20
D21
D22
Traballo tutelado Elaboración dunha unidade didáctica para o ensino da
lingua inglesa en Educación Infantil.
20 A3
A4
A5
B2
B3
B4
B7
B9
B10
B11
C42
C43
C51
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D19
D20
D21
D22
Aprendizaxe baseado en proxectos Realización de diferentes proxectos de aula. 20 A3
A4
A5
B2
B3
B4
B7
B9
B11
B12
C42
C43
C51
C53
C61
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D15
D16
D17
D19
D21
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización dunha proba de preguntas de desenvolvemento coa que se avaliarán os coñecementos adquiridos.
40 A3
B9
C42
C43
C61
D1
D2
D3
D4
D7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación da materia é continua, polo que a
entrega e realización de traballos é obrigatoria para todo o alumnado. No caso de que alguén non cumpra este
requisito, perderá a avaliación continua e terá que se presentar ó exame final
da materia nas datas oficiais propostas polo centro
(www.escuelamagisterioceuvigo.es/). Aquelas persoas que non superen a materia
na primeira convocatoria, poderán presentarse á segunda convocatoria. Nese
caso, e de ter unha das partes da materia aprobada, gardarase a nota e terán
que realizar só a parte suspensa. Para o alumnado que non poida vir
presencialmente a clase, o exame será o 70% da nota final. O 30% restante
obterase mediante a realización duns traballos individuais que
deben ser entregados antes da data oficial do exame. Estas persoas que non
poidan asistir a clase desde o principio deberán comunicarllo á docente no
primeiro mes de curso. O alumnado repetidor deberá
acollerse ós criterios de avaliación da guía docente vixente no presente curso.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000