Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Traballo tutelado 6 0 6
 
Estudo de casos 10 20 30
Resolución de problemas 4 20 24
 
Lección maxistral 20 25 45
 
Exame de preguntas obxectivas 2 10 12
Resolución de problemas e/ou exercicios 5 10 15
Traballo 2 1 3
Estudo de casos 5 10 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000